høyde på dam som er dypere enn 60cm

Spørsmål og diskusjon rundt dammer, vannspeil, fisk og frosk i hagen.
Post Reply
Mr.green
Posts: 2
Joined: 19 May 2011, 18:32

høyde på dam som er dypere enn 60cm

Post by Mr.green »

har planer om å bygge / støype en fiske dam i hagen men jeg veit ikke hvor høy den må være for at den skal bli lovlig å om jeg må ha nett over dammen.
Kirsten
Posts: 2718
Joined: 02 Mar 2006, 19:17
Location: Sone H2/3 i Asker

Re: høyde på dam som er dypere enn 60cm

Post by Kirsten »

Jeg mener det er 20 cm som er maksimum dybde før dammen må sikres. For sikkerhets skyld bør du ringe kommunen din og spørre - jeg tror reglene kan variere noe fra kommune til kommune.
Kirsten

Følg meg gjerne på Instagram: Kirsten_MH
Homer 66
Posts: 368
Joined: 04 Nov 2010, 21:51
Herdighetssone: H2
Location: Bergen...........

Re: høyde på dam som er dypere enn 60cm

Post by Homer 66 »

Hagen er en jungel
andedammen
Posts: 33
Joined: 09 Nov 2009, 18:11

Re: høyde på dam som er dypere enn 60cm

Post by andedammen »

Sikring av basseng og dam § 83

Begrepene basseng, brønn og dam er ikke definert i gjeldende lov § 83. Det er antatt i forarbeidene (Ot. prp. nr. 39 (1993 – 94) kapittel 14.5) at man normalt vil klare seg med en alminnelig fortolkning av begrepene. Brønn av en viss størrelse kan være en konstruksjon etter gjeldende lov § 84, det samme gjelder svømmebasseng. Svømmebasseng som er en del av bygning, inngår som del av byggesaken etter § 93.

Bestemmelsen utfylles av reglene i teknisk forskrift (TEK) § 7-48 der det framgår at «bestemmelsene om sikkerhet mot drukning gjelder for både nye og eksisterende, innendørs og utendørs bassenger, brønner og åpne væskebeholdere, samt for dammer i nærheten av bebyggelse.»

Krav om sikring retter seg mot grunneieren, og mot leier dersom grunnen er bortleid for mer enn to år. Blir et anlegg bare brukt av andre enn grunneier eller leier, er ansvaret for sikring pålagt brukeren.

Det må foretas en helhetsvurdering for å avgjøre om sikringskravet utløses. For eksempel kan en dam anses å falle utenfor bestemmelsen dersom den ligger langt fra bebyggelsen, mens den vil være omfattet dersom det er nærhet til bebyggelse og begrenset mulighet for oversikt.

Sakset fra :
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/do ... ?id=506473

Det er stor variasjon i krav beroende på str/beligenhet/................ også innenfor en og samme komune, sjekk med din komune vilke krav som stilles der du bor.
salina
Posts: 1
Joined: 01 Feb 2014, 11:38
Herdighetssone: H3

Re: høyde på dam som er dypere enn 60cm

Post by salina »

Hello, I really fancy a little water decoration on our terrace stairs, but are not quite sure what. I am only 13 years old so there is limited money and other assets. Would like to have a fountain with lights of any kind. Thanking you in advance
Become web design expert with my braindumps link web designing course. Download the 642-457 braindumps videos and University of Colorado at Boulder study guides to learn Albany State University
Frode Molland
Posts: 107
Joined: 20 Feb 2014, 19:08
Herdighetssone: H1

Re: høyde på dam som er dypere enn 60cm

Post by Frode Molland »

Etter du har sjekket med kommune ang lover og slikt, så er det vel også mulig å ha dyp/stor dam men bare ha en rist (rustfritt) 20 cm under vannstanden?

Da har du vel egentlig gjort det slik att dybden er 20 cm, men att den egentlige dybden er f eks 1 m. Kan jo ha ganske store "huller" i den rista før unger detter gjennom.

Større firkanter i den rista minsker sjansen for att man kan se att det ligger en rist der
Morild
Posts: 1209
Joined: 08 Mar 2013, 14:24
Herdighetssone: H7
Location: Vesterålen

Re: høyde på dam som er dypere enn 60cm

Post by Morild »

Kravet gjelder for om dammen må være sikret, men det kan være i form av inngjerding.
Hvis hagen er inngjerdet med port, er dette nok, så lenge gjerdet hindrer tilgang til dammen.
Innmed kanten bør ikke dammen være dypere enn 20 cm, så får man laget en fin strandsone.

Og hva med når det er små barn i hagen? Strandsonen gjør dammen sikrere enn et gitter, små barn klarer ikke å reise seg og stå på gitteret, eller bruke armene og løfte overkroppen 20 cm over vannet.
Da må i såfall gitteret være helt i overflata.

Jeg har en usikret dam som er en meter dyp.
Men så små barn som kan drukne i den lille dammen er ikke ute uten tilsyn hos meg, da det er mye farligere hvis de løper de ti meterne ned på veien.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest