Page 1 of 1

Alternativ metode mot lus i potter som har stått ute?

Posted: 16 Oct 2020, 08:42
by Siri K
Det er jo lurt å fjerne det øverste jordlaget når man tar inn inn-og-ut-planter om høsten, for å fjerne luseegg (?). Men nå har jeg flere planter med såpass lite jord i forhold til røtter at det rett og slett blir vanskelig. Finnes det en alternativ metode, altså ett eller annet man kan drysse på jorda, for å forhindre luseangrep på vårparten?