Aske kan brukes til-?

Diskusjon og spørsmål om alt som har med økologisk hagebruk og kompostering.
phantom blot
Posts: 337
Joined: 09 Oct 2009, 00:50
Herdighetssone: H2

Re: Aske kan brukes til-?

Post by phantom blot »

Gjødselseffekten av aske er stort sett i form av kalium, så nitrogen og fosfor må tilføres via annet som hønsegjødsel eller lignende.
KAT Norway
Posts: 197
Joined: 27 Jan 2013, 15:40
Herdighetssone: H3
Location: Østfold

Re: Aske kan brukes til-?

Post by KAT Norway »

Det er ikke smart å bruke hønsegjødsel som (N)og (P) kilde i og med at hønsegjødsel også inneholder en hel del (K). Aske inneholder som sagt en hel del Kalium og for mye Kalium i jorden er uheldig i og med forskning har vist en avlingnedgang ved høye konsentrasjoner av (K) i jorden. De vet ikke 100 % grunnen til dette, men de er ganske sikre på at det er saltsyrer som økes via en kjemisk reaksjon i jorden. Nå har de ikke forsket så veldig nøye på dette, så jeg kan ikke uttale meg så mye om dette, men det er dette de hevder skal være årsaken.

Så sant du ikke skal dyrke potet så bør du dermed ikke bruke aske i kombinasjon med hønsemøkk. Til potet så går dette greit i og med at potet har ett stort behov for (K) og at potetene får en vesentlig bedre kvalitet og en høyere avling av store konsentrasjoner av (K). Dermed så rekker ikke mikroorganismene og reagere på kalium økningen i jorden og de kjemiske forandringene slik at de gir fra seg diverse saltstoffer som skal skade celleveggene i plantene og dermed redusere vekst og avling. Grunnen til at de ikke rekker det er at potetplanten vil bruke opp kaliumet før det vil gi utslag på mikroorganismene.
salvia
Posts: 2139
Joined: 03 Aug 2009, 22:07
Herdighetssone: H4
Location: Asker

Re: Aske kan brukes til-?

Post by salvia »

KAT Norway wrote:Det er ikke smart å bruke hønsegjødsel som (N)og (P) kilde i og med at hønsegjødsel også inneholder en hel del (K). ... Så sant du ikke skal dyrke potet så bør du dermed ikke bruke aske i kombinasjon med hønsemøkk.
Er (K) forkortelse for kalium? Jeg kan ikke kjemi-språket med bokstaver i parantes. Kan dette oversettes med at det blir for mye kalium for de fleste planter, unntatt potet, hvis man både strør aske og hønsemøkk?
KAT Norway
Posts: 197
Joined: 27 Jan 2013, 15:40
Herdighetssone: H3
Location: Østfold

Re: Aske kan brukes til-?

Post by KAT Norway »

Ja K er en forkortelse for Kalium. Det kommer an på, men hvis jorden har svært lite kalium (K) så skader det ikke å gjødsle en del med dette. Det er også en del grønnsaker som f eks purre som også har ett stort behovet for K og dermed så gjelder de samme reglene som for poteter også for purren og enkelte rot grønnsaker.

Men svaret er nok ja. Hvis du greier å få for mye K i potet og purre samt de enkelte rot grønnsakene så må du ha gjødslet forferdelig og det er rett å slett vanskelig å få overskudd av Kalium i potet samt enkelte grønnsaker. Det er ikke farlig om du får for mye K, men avlingen vil gå ned og dette er jo uheldig. Så ja... Du må være obs på at det kan opphope seg K i jorden og dermed føre til en avlingnedgang hos de fleste vekster utenom potet samt de enkelte grønnsakene.

Jeg vil ikke si at dere skal være redd for dette i og med at problem med for mye K lett kan repareres med ett år med for eksempel potet. Nå er det heller ikke så lett å oppdage om det er for mye K i jorden og den eneste ordentlige måten å oppdage dette på er å ta jordprøver å sende det inn til laboratorium og det koster penger som ikke en hagebruker bør betale i og med at dette ikke bli lønnsomt. Dere kan derimot prøve å unngå for høye kalium konsentrasjoner ved å f eks ikke supplere hønsemøkk med akse.

Det er som sagt ikke grunn til å tenke for mye på dette, men ha det i bakhodet å prøv å hold K nivåene i jorden på moderate nivåer så sant du ikke skal dyrke potet, purre eller enkelte rotvekster som f eks rødbete.
kompostnerd
Posts: 17
Joined: 24 Oct 2013, 11:34

Re: Aske kan brukes til-?

Post by kompostnerd »

Kan jeg bruke aske fra vedovnen i kompostbingen min som er en isolert binge med isolerende lokk?
lavendel29
Posts: 101
Joined: 15 Jan 2013, 23:54
Herdighetssone: H2

Re: Aske kan brukes til-?

Post by lavendel29 »

Helst ikke aske i komposten. Jeg sendte inn en jordprøve fra komposten for noen år siden som viste at pH var for høy uten at jeg hadde gjort noe spesielt, og aske forhøyer pH-verdien.
lavendel29
Inger E
Posts: 5915
Joined: 27 Feb 2006, 20:46
Location: Kjeller

Re: Aske kan brukes til-?

Post by Inger E »

Eg brukar aske rundt rosene og på snøen om våren.
AVE
Posts: 17
Joined: 08 Apr 2013, 10:32
Herdighetssone: H3

Re: Aske kan brukes til-?

Post by AVE »

Har lest at jordlopper ikke liker aske. Strø derfor på jorda rundt reddikene.
phantom blot
Posts: 337
Joined: 09 Oct 2009, 00:50
Herdighetssone: H2

Re: Aske kan brukes til-?

Post by phantom blot »

Denne tråden er far i fjor høst, men den kan like gjerne følges opp som å lage en ny. Jeg har ikke vært forsiktig med kaliumtilførsel uten at jeg har merket noe problem med det, men jeg skal følge bedre med det. Kat nevner uheldige effekt av for mye kalium: det er også forskning som viste at i perioder med mye regn vaskes kalium ut av jorden nesten like fort som nitrogen, unntaket var kompakt leirjord. I tillegg til poteter, har spesialgjødsel for jordbær og riktblomstrende planter som sommerblomster og remonterende roser oftest samme kaliumverdi som nitrogenverdi.
Miranda
Posts: 4
Joined: 30 May 2014, 07:48

Re: Aske kan brukes til-?

Post by Miranda »

Jeg har latt meg fortelle at aske er fint til lin, for den skal ha lite nitrogen. Men det er kanskje ikke så mange som dyrker lin her.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest