Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Diskusjon rundt grønnsaker, krydder, bær og frukt i hagen.
knutinh
Posts: 38
Joined: 29 Sep 2015, 21:17
Herdighetssone: H3

Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by knutinh »

Når man googler enkelte eksotiske planter og "hardy" så får man treff i USA som ikke har noe tilsvarende i Norge. Skyldes dette bare at det bor veldig mye mer folk der borte, eller er det noen detaljer i klimaet som jeg misser? Jeg forstår at vi har Golfstrømmen og ikke de, at områder langt inn i landet kan ha relativt kalde vintre men også relativt varme somre, slik at problemet vårt heller er å få avlingen moden om sommeren enn at plantene fryser til døde om vinteren (evt at plantene vannes til døde utenfor sesongen). Noe tilsvarende er kanskje sant når vi sammenligner oss med Russland?

Usda brukes tilsvarende som herdighetssoner i Norge. "Zone 8a" betyr [-12.2, -9.4] grader Celsius minimum vintertemperatur mens "Zone 6a" betyr [-23.2, -20.6]. Dette høres ut som noenlunde tilsvarende som Norsk kyst/sørlig klima og innland/nord klima?
http://planthardiness.ars.usda.gov/PHZMWeb/
Image

Hvor vanskelig er det å importere levende planter fra utlandet, relativt frø? Overlever de frakten, blir frakten uhorvelig kostbar, og har vi restriksjoner på import av planter? Er det evt noen Norske planteskoler som gjør jobben (for et mellomlegg)?

Granateple:
http://ediblelandscaping.com/products/s ... egranates/
http://www.treesofjoy.com/content/pomeg ... ld-climate
http://www.permies.com/t/27234/trees/co ... megranates
http://forums.gardenweb.com/discussions ... ou-suggest
"Salavatski has ripened in Lancaster, PA(Zone 6) planted on the south side of a home."
*Salavatski
*Kazakhe

Fiken:
http://www.thestar.com/life/2013/09/06/ ... imate.html
http://www.gardeningknowhow.com/edible/ ... -trees.htm
"you can cultivate cold hardy fig trees in areas where the minimum winter temperatures do not dip below -15 C. Keep in mind, though, that stem tissue can be damaged at temps well above -15 C, especially if it is a prolonged cold snap. Temperatures of -23 to -26 C will definitely kill the fig tree. ...even these will need some type of winter protection. "
*Chicago
*Celeste
*English Brown Turkey
Kor I. Ander
Posts: 548
Joined: 30 Mar 2011, 20:16
Herdighetssone: H3

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Kor I. Ander »

Hvilken plante er det du ville hatt? Har du veksthus/hagestue som kan holdes frostfritt? Fiken går ikke her i sone 3. Den vil kanskje overvintre men det blir aldri frukt. Om en kan overvintre det frostfritt vil en kunne få frukt som modnes. Fiken setter frukt 2 ganger i året men her modnes de kun en gang. Granateple tror jeg ikke går men det finnes en mindre art som kan dyrkes i en stue.Det er mulig å få kjøpt frukttrær fra utlandet. (Bakker) De fleste andre gartnerier vil ikke sende til Norge på grunn av treg postgang. Med DHL tar det ca 24 timer fra København men med posten ca 10 dager. Det ser ut som om de ruger på posten. (Vi lever av å levere !!) De lever lenge på hver pakke. Sone 3 tilsvarer USA sone 6. (Ca) Mange frukttrær kan såes fra frø. Noen vil ta mange år før de setter frukt andre ett par år. Mango er en fin sak som setter frukt på små trær. (1,5m) Med en varm sommer kan fruktene bli modne. Druer er en mulighet om en skal lage saft eller vin. Spisedruer bør en nok ha veksthus. Mange druesorter er skinn og ett par steiner. Ellers finnes det noen sorter med kiwi som går ute her. De setter frukt som er stor som stikkelsbær. I oppvarmet veksthus så er mulighetene mye bedre.
Man blir gammel for fort, men klok for sent.
Arne Geir
Posts: 100
Joined: 01 Mar 2006, 09:34

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Arne Geir »

Sonene er nødvendigvis ikke sammenlignbare, fordi somrene i USA er varmere enn i Norge og dermed "modner" veden på plantene bedre der borte.
Fiken går greit utmed kysten inntil en mur, men kanskje ikke i sone 3. Planter finnes i flere hagesentre i Stavanger og Bergen.
Kiwi skal klare kaldere vintre, men krever 120/150 døgn uten frost for å modne. Ulike sorter kan bestilles her:
http://www.aabergeplanteskule.no/Katalog.aspx?ID=6
Druer går også greit inntil mur, spesielt amerikanske sorter klart ned mot -30.
Granateple har nok heller ikke jeg tro på, somrene er for korte.
Arne Geir
Kor I. Ander
Posts: 548
Joined: 30 Mar 2011, 20:16
Herdighetssone: H3

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Kor I. Ander »

Selv innenfor hagen kan en ha forskjellige vekstforhold/klima. Planter kan gro på ett sted men ikke ett par meter derfra.
Man blir gammel for fort, men klok for sent.
User avatar
Siri K
Posts: 3197
Joined: 28 Feb 2006, 17:39
Herdighetssone: H4
Location: Oslo

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Siri K »

Dette med sammenligning av amerikanske og norske hardførhetssoner kommer opp med ujevne mellomrom. Det er greit å være klar over at minimumstemperaturene som er oppgitt i de amerikanske tabellene, ikke gjenspeiler minimumstemperaturen i en normalvinter, men er et mål på den laveste temperaturen som er registrert. Erfaringsvis ligger Oslo et sted mellom Zone 4 og 5 (og er vel norsk sone H3/H4). Jeg tror ikke jeg hadde prøvd meg med Zone 6 planter i H3. I så fall ville jeg tatt diverse forholdsregler med tildekking etc.

Om man ser på kartet, så skal Miami ha en minimumstemperatur på -1 grad celcius (Zone 10a). Det er ekstremt sjelden kuldegrader i Miami. Den gjennomsnittlige minimumstemperaturen i januar, som er den kaldeste måneden, er 16 grader.
H3/H4 i hyttehagen
knutinh
Posts: 38
Joined: 29 Sep 2015, 21:17
Herdighetssone: H3

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by knutinh »

Men hvis man nå ønsket en referanse som sammenlignet Norsk (f.eks Blindern Oslo) med lokasjoner på andre kontinenter, slik at man kunne importere frø og planter, hvordan burde man gå fram? Jeg synser bare om "makroklima" siden lokale fjellvegger og kuldehull er for spesifikt til å diskutere generelt.

Om sollys
Hvis vi ser på breddegrad så ligger Oslo på ca. 60 grader nord. Det tilsvarer vel roughly St Petersburg i Russland og Alaska i USA. Dette betyr nesten 19 timer sollys midt på sommeren og nesten 6 timer sollys midt på vinteren (gitt flatt terreng), og en sol som på sitt bratteste er 54 grader over horisonten:
https://en.wikipedia.org/wiki/60th_parallel_north

Totalinnstrålt effekt (alle bølgelengder) for et areal på 1 m^2 utenfor atmosfæren som peker rett mot sola er 1366 Watt. Pga jordens rotasjon så blir dette 342W/m2 midlet over døgnet og jordens tverrsnitt. Mye av energien kommer i den synlige og infrarøde delen av spekteret, og dempingen i atmosfæren later til å være moderat (1/3 av effekten?). Breddegrad har betydning her, både fordi jorden langt fra ekvator får en vinkel som står skrått mot solretningen (dvs 1m^2 land utgjør mindre enn 1m^2 tverrsnitt mot sola), og (vil jeg tro) fordi sollyset må gå en lengre vei gjennom atmosfæren og dermed blir mer dempet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Solstråling

Planter kan nyttiggjøre seg bølgelengder som korresponderer noenlunde med hva vi mennesker kan se, men følsomheten er større for rødt og blått, og lavere for grønt (PAR). Planter "strekker seg lengre" mhp UV og infrarødt enn hva synet vårt gjør.

Om naturlig belysning i drivhus i Vestfold:
"For potteplanter vil en ha glede av lys opp til 10-12 mol og vi ser at 5 måneder i året er det for lite naturlig lys. For tomat og agurk er det ikke tilrådelig å plante før det er 5 mol/døgn og da forstår vi at en uten tilleggslys velger å plante i midten/slutten av februar. Tomat og agurk kan godt utnytte 25 mol/d og mer. "
http://www.ngfenergi.no/node/45

Jeg tror at det over kan direkte sammenlignes med denne (arrester meg gjerne om jeg tar feil):
dli.png
https://www.extension.purdue.edu/extmed ... -238-w.pdf

Vestfold har ca 4 mnd med >= 25 mol/m^2/døgn ("Tomat og agurk kan godt utnytte 25 mol/d og mer"). Boston i Massachusets har 7-8 mnd med >= 25 mol/m^2/døgn. Selv staten Washington opp mot Canada og Stillehavet har 6 mnd med slike solforhold.

Plantelys later til å være en egen vitenskap (spektral fordeling, lange vs korte dager) etc.
Nedbør
Underskudd på regn kan kompenseres ved å vanne. For mye nedbør er vanskeligere å gjøre noe med, evt plante inntil husvegger, i drivhus etc. Pålitelig snødekke om vinteren er en fordel for overvintring, men kan kompenseres ved å pakke inn planter eller ta dem inn for vinteren.

Temperatur
Norge har "unormalt høy" temperatur relativt breddegraden. På skolen lærte vi at det skyldes golf-strømmen, men google hevder at det er mer sammensatt og at varme luftstrømmer har vel så mye betydning. Nært kysten og store vann så stabiliseres temperaturen (kalde somre, varme vintre), mens typisk innlandsklima har større variasjon (varme somre, kalde vintre).
http://met.no/Klima/Natidsklima/Klima_i_Norge/

Strenge kulde-perioder om vinteren kan ha stor betydning for om planter overlever, jfr USDA i første post, evt påføres skade. Både laveste temperatur, men også varigheten av kulde-perioden har betydning. God drenering (unngå unødig fukt rundt røttene) og skjerming for kald trekk er antagelig viktig.

Men gjennomsnitts- og sommertemperaturer kan ha betydning for om planten bærer frukter og om den er generelt ved god helse (og derved best mulig rustet til å tåle streng kulde). Vekstsesong er definert som antall dager hvor døgngjennomsnittet er >5 grader, mens sommer er tilsvarende ved >10 grader. For Oslo/Blindern er disse tallene hhv 188 dager og 133 dager.

https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_klima#Temperatur
http://nordnorge.nlr.no/grovforskolen/1 ... afaktorer/

Vind
...

Konklusjon
Det er fristende å dra slutningen at Norge tilbyr vilkår for planter som ligner på områder i USA/Russland som ligger langt nærmere ekvator enn oss mhp temperatur, kanskje spesielt fuktig/temperatur-stabilt kyst-klima (New England?). Men lysforhold som ligner mer på Alaska og Sibir. Spørsmålet blir da om det er lysforhold som er den største "bøygen" for å eksperimentere med planter. Finnes det måter å øke lyset en plante mottar (plassere høyt i terrenger med fri sikt mot sør? Plassere inn mot hvit, reflekterende vegg? Kunstig belysning?)

Druedyrkere later til å ha funnet inspirasjon og planter i Nord-Amerika og Russland. Er det noen grunn til at ikke samme tilnærming kunne fungere for andre planter?
http://home.online.no/~l-bentel/

-k
Lille_blomst
Posts: 810
Joined: 21 Sep 2014, 17:29
Herdighetssone: H2

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Lille_blomst »

...

Du har blitt spurt tidligere i tråden om hvilke planter det er du ønsker å dyrke ...
Dersom du sier noe om det, så kan det hende at noen har erfaringer på godt eller vondt å dele.

Hvis plantene kan dyrkes fra frø, så er det vel bare å prøve, tenker jeg...
Det koster ikke mange kronene.

Hvis det er planter som skal importeres, så må det utstedes helsesertifikat (phytosanitary certificate) for dem av "plantevernmyndighetene" i avsenderlandet. Dette må selgeren organisere, så da må det betales for sertifikatet og sannsynligvis også for den tiden selgeren bruker for å organisere dette. Dette er utgifter som kommer i tillegg til frakt. Det visste du sikkert, men det skader ikke å minne om det. :wink:

Der er tollavgifter for sendinger til Norge når totalverdi av vare og frakt kommer over 350 norske kroner.
Det kan man lese om på tollvesenets nettsider :
https://www.toll.no/no/handle-pa-internett/netthandel/

Det er mattilsynet som sjekker planter og tilhørende sertifikat :
http://www.mattilsynet.no/planter_og_dy ... er_og_fro/

Du kan importere inntil 50 porsjonspakninger med hagebruksfrø uten å måtte ha sertifikat for dem, dette står å lese på mattilsynets sider.
Men skal du ha mange pakker frø, er det lurt å huske på 350 kroners-grensen og bestille i flere omganger... :wink:

Jeg ville sjekket om frø til disse plantene, eller ferdige planter hvis det er det du er ute etter, selges i Storbritannia.
Engelskmennene er et hagefolk som "dyrker det meste". De har mye større utvalg enn oss både av prydplanter og matplanter. Vi kan neppe dyrke noe i Norge som ikke engelskmennene kan dyrke, og da sannsynligvis allerede dyrker.

En kan teoretisere opp og i mente om klimasoner, lysstyrke og antall timer lys i døgnet...
Men hvis du vil ha konkrete råd HER, så er det faktisk lurest å oppgi HVA DET ER DU ØNSKER Å DYRKE... 8)

...
knutinh
Posts: 38
Joined: 29 Sep 2015, 21:17
Herdighetssone: H3

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by knutinh »

Lille_blomst wrote:...
Du har blitt spurt tidligere i tråden om hvilke planter det er du ønsker å dyrke ...
Dersom du sier noe om det, så kan det hende at noen har erfaringer på godt eller vondt å dele.
Hvis mulig: Aprikos, Fiken, Granateple, Druer.
Hvis plantene kan dyrkes fra frø, så er det vel bare å prøve, tenker jeg...
Det koster ikke mange kronene.
Enig. Det koster noe tid, dog sammenlignet med å kjøpe en plante. Spesielt hvis man finner ut at planten var feil.
Hvis det er planter som skal importeres, så må det utstedes helsesertifikat (phytosanitary certificate) for dem av "plantevernmyndighetene" i avsenderlandet. Dette må selgeren organisere, så da må det betales for sertifikatet og sannsynligvis også for den tiden selgeren bruker for å organisere dette. Dette er utgifter som kommer i tillegg til frakt. Det visste du sikkert, men det skader ikke å minne om det. :wink:
Dette visste jeg ikke, og det var akkurat slik info jeg var ute etter.
Jeg ville sjekket om frø til disse plantene, eller ferdige planter hvis det er det du er ute etter, selges i Storbritannia.
Engelskmennene er et hagefolk som "dyrker det meste". De har mye større utvalg enn oss både av prydplanter og matplanter. Vi kan neppe dyrke noe i Norge som ikke engelskmennene kan dyrke, og da sannsynligvis allerede dyrker.
Det var et godt råd.

Jeg fant også denne (via en Norsk blogg)som hadde noen morsomme frø fra Canada inklusive ville arter
http://gardensnorth.com/catalogue/datab ... %20BERRIES
http://gardensnorth.com/site/index.htm

Disse oppgir å ha fiken type brown turky (samme som bornholm fiken?) som kanskje er best bet her i Norge:
http://www.kongsberghagesenter.no/index ... kt-og-baer
Arne Geir
Posts: 100
Joined: 01 Mar 2006, 09:34

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Arne Geir »

Kunne du sagt nærmere om hvor i Norge du bor, kanskje lettere å gi tips da?
Arne Geir
Lille_blomst
Posts: 810
Joined: 21 Sep 2014, 17:29
Herdighetssone: H2

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Lille_blomst »

knutinh wrote:Hvis mulig: Aprikos, Fiken, Granateple, Druer.
Og dette er tenkt i klimasone H3.
...................................................

Druer og aprikos vet jeg dyrkes på friland her i landet, men hvor, og i hvilke klimasoner :?:
Og er det spesielle hybrider man har lykkes spesielt godt med :?:

Nå var kanskje poenget med disse amerikanske og russiske hybridene
at de skulle være herdigere enn europeiske :?: Så spørs det om noen vet noe om det...

Der er allerede kommet innspill, som høres fornuftige ut, fra Arne Geir og Siri K. om det å bruke amerikanske klimasoner i Norge.

...................................................

Jeg bor selv i sone H2, men tror at vinterfukt og kjølige sommerer ville ødelegge for druer osv. på friland hos meg.
Klimasonene i Norge forteller om laveste vintertemperaturer, men mange andre faktorer er likeså viktige...

I min kommune er det noen steder som er i sone H1, på ett av de er det er så vindhardt at alle trær er skjeve og bikkjene flyr ... :!: :mrgreen: :!:
knutinh
Posts: 38
Joined: 29 Sep 2015, 21:17
Herdighetssone: H3

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by knutinh »

Jeg bor i Oslo-området, H3? Litt kaldere enn Blindern, lite vind.

Jeg har lest sidene til Rusvik om druedyrking med stor interesse. Han holder såvidt jeg forstår til i Asker, og dyrker tydeligvis druer på friland med stort hell (modning fra 1. september når alle faktorer spiller på lag). Forbehold som planting inntil solvegg, i sørskråning,
"Mange druesorter er svært herdige, men det kan hos oss være for kjølig og kort vekstsesong til å få druene helt modne. Med nye tidlig modnende sorter er det nå mulig å få fullmodne druer ved dyrking på åpen mark, spesielt hvis en har en lun, solrik sørskråning nær kysten på Østlandet, Sørlandet eller Vestlandet. I Trøndelag vil de tidligste sortene modne fint langs vegg."

Når jeg ser lista over planter de tilbyr (sortert fra mest herdig) så er 13 av de 15 første beskrevet som Russiske eller Latviske sorter. Videre nedover lista kommer det del arter fra USA. Jeg tenker at Russland (evt USA) later til å være en god kilde til "Norsk-vennlige" drue-arter heller enn å prøve seg med planter fra varmere strøk i Europa.
home.online.no/~l-bentel/

Langeli gård på Hvaler med over 1000 (12 mål) drueplanter:
"Hemmeligheten er å krysse amerikanske villdruer med europeiske tamdruer... Spiller derimot værgudene på lag, kan Myhre regne med å høste flere hundre kilo druer når de er modne i september."
http://www.nrk.no/ostfold/_-kjaerlighet ... 1.11075487

Hvis dette har fungert så bra for druer, kan det også fungere for andre matplanter?

Granateple i Ukraina:
https://anotherukraine.wordpress.com/20 ... n-ukraine/

(Stor skala) Kiwi, Fiken og Granateple i Canada:
http://www.abbynews.com/news/233496981.html
Arne Geir
Posts: 100
Joined: 01 Mar 2006, 09:34

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Arne Geir »

Interessant artikkel om Langeli gård :-) Det kan høre ut som om du har kontroll på druene. Når det gjelder kiwi er det to sorter A. arguta og A. kolomikta som begge tåler bortimot -30, men som er avhengig av en lang vekstsesong. Fiken derimot tåler ikke noe særlig mer enn -15 før de fryser ned til roten, så her det minimumstemperaturen som setter grenser.
Arne Geir
blys
Posts: 158
Joined: 12 Apr 2015, 19:16
Location: H3/H4

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by blys »

Når der gjelder aprikos på friland, kan jeg opplyse om at det er plantet ca 2000 aprikostrær i området jeg bor i H4 på vestlandet.
Det er 8 ulike dyrkere som er gått sammen i et prøveprosjekt. De fikk første avling i 2014 - 4 år etter planting.
Så finner man hardføre sorter, ser det ut som om det er mulig.
orm
Posts: 775
Joined: 03 Oct 2009, 14:24
Herdighetssone: H4
Location: Oslo

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by orm »

Interessant lesing. Ser at de høster kiwi umoden og at den modner i lagring. Da tenker jeg at lagringsforholdene må være riktige når det gjelder temperatur og luftfuktighet.
Hos oss er nok bøygen den korte sommeren og om sommeren blir varm nok. Druer ute er absolutt mulig i gode somre også i min sone. Nå står druene her på den luneste plassen, skjermet for nordavind, sørvendt og mot vegg. Her er det muligens H3. I år gikk det dårlig med modningen. Bare noen druer på klasene modnet. Kanskje burde jeg tynnet for de var også alt for små. På en tidligere stokk har vi etter gode somre høstet masse, men denne tok etter hvert kvelden. Min stokk er stikling av min gamle 'Bosekoop Glory'. Det er første år den bærer. Det har nok kommet herdigere druer siden min første 'B.G.' ble plantet. Agrylduk over rankene er en mulighet til å forlenge sesongen.
Foreløpig er nok mange av disse mer eksotiske plantene usikre i de fleste deler av landet. Når det gjelder fruktbæring er det jo noen som er heldige med aprikoser og kanskje fersken. Om de får moden frukt (bær) hver høst, vet jeg ikke.
Nye og mer hardføre sorter kommer sikkert. Kanskje har du tenkt å prøve på noe slikt?
Lille_blomst
Posts: 810
Joined: 21 Sep 2014, 17:29
Herdighetssone: H2

Re: Eksotiske, robuste matplanter Nord Amerika/Russland -> Norge

Post by Lille_blomst »

blys wrote:Når der gjelder aprikos på friland, kan jeg opplyse om at det er plantet ca 2000 aprikostrær i området jeg bor i H4 på vestlandet.
Det er 8 ulike dyrkere som er gått sammen i et prøveprosjekt. De fikk første avling i 2014 - 4 år etter planting.
Så finner man hardføre sorter, ser det ut som om det er mulig.
Har jeg rett når jeg tror du holder til i "indre fjordstrøk" ? I en klassisk fruktbygd, kanskje ?

Jeg, som bor "helt ute på kysten", ser at f.eks. sommerblomster kan være frodigere og kommet lenger i "indre strøk" enn hos oss kystfolk. Vi har sikkert kunnet plante ut blomstene tidligere, men så vokser de senere på grunn av lavere temperaturer og færre soldager... H1, H2, H3 osv. sier slettes ikke alt... :wink:
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: andedammen, Google [Bot] and 25 guests